Skip to main content

Karbondioksit Söndürme Sistemi

En eski ve klasik olarak kullanılan karbondioksit söndürme sistemi, günümüzde manuel kullanılan yangın tüplerinden otomatik sistemlere kadar çok geniş bir perspektifte kullanılmaya devam edilmektedir. Yangınlarda oldukça kuvvetli bir şekilde etkili olmaktadır. Yangınların doğal haliyle büyümesinin sebebi alevlerin oksijen ile teması olduğu için, karbondioksit oksijen miktarını azaltarak, oksijenin yayılma özelliğini baskılar ve alevlerin üzerine büyümesini engeller. Karbondioksit oksijenin tam tersi bir etki oluşturmaktadır.

Yangınların otomatik olarak algılanabilir olması, söndürme sistemlerinin de otomatik olarak müdahale etmesini sağlamaktadır. Karbondioksit söndürme sistemi de böyle bir algılama ve ihbar sistemi ile aktive edilmektedir. Algılamayla eşgüdümlü olarak alarm sisteminin de çalışması, binalardaki canlıların ortamı terki için hayati önem taşır. Karbondioksit söndürme sistemi aktive edildiği an, ortamda oksijen kalmayacak ve canlıları zorlayan bir atmosfer oluşacaktır. Bu yüzden zaman kaybetmeden tahliye edilmelidir.

Oksijen ile alev arasında örtücü görevi bulunan karbondioksit gazı, alevlerin bölgeden bölgeye yayılmasına müsaade etmez. Oksijenden hacimsel olarak ağır olması, baskılamasını kolaylaştırır. Saydam renkte, yalıtım yeteneği olan karbondioksit söndürme sistemi yangının etki alanının daraltılması işlevini başarıyla yerine getirmektedir. Yangın sonrası temizlenecek bir artık bırakmaması da ilave olarak faydalarından biridir.

Karbondioksitli Yangın Söndürücü Özellikleri

Karbondioksitli yangın söndürücü özellikleri denilince akla ilk gelen oksijenin etkinliğini azaltması ve yangını kontrol altına olmasıdır. Yangından ötürü ortaya çıkan ısının karbondioksit ile etkisinin azaltılması temel ilkesine dayanır. Sonuca hızlı ulaştıkları ve ortamın güvenliğini sağladıkları için bu sistemler bugün birçok sektörde kullanılmaktadır.

Karbondioksitli yangın söndürücü özelliklerinden dolayı insan sağlığına zarar vermektedir. Aktif hale geldiği andan itibaren, yangın yerinde insan kalmamalıdır. Söndürme ekipleri ise mutlaka maske takmalıdır. Diğer söndürme sistemlerinin aksine, canlılarda hayati tehlike oluşturduğu için kullanımı son derece dikkatle yapılmalıdır. Oksijenin azalacağı hesap edilmeli ve ortam terk edilmelidir.

Bir diğer karbondioksitli yangın söndürücü özellikleri ise alevlerin soğutulması işlevini başarıyla yerine getirmesidir. Bilindiği gibi yangın ilk etapta sönmüş gibi görünse de içten içe yanan alevler, yeni bir yangın başlatabilir. Karbondioksit bu soğutma işlevini yerine mükemmel bir şekilde getirir ve yeniden tutuşma riskini azaltır.

CO2 Yangın Tüpü Özellikleri

Belirli bir basınç altında, tamamen teknik bilgilerle doldurulan CO2 yangın tüpü özellikleri, kullananların kesinlikle bilmesi gereken özelliklerdir. Karbondioksit gazının kaç bar basınç altında tutulduğu, hangi valfın gazı aktif hale getirdiği, tüpün nasıl tutulması gerektiği gibi detaylar, acil durumlardan önce öğrenilmesi gereken bilgilerdir.

Firmamız CO2 yangın tüpü özellikleri konusunda ilgili personele eğitimler vermektedir. Bizzat uygulama eğitiminin de verildiği bu bilgilendirmeler çok öğretici olmaktadır. Kullanım sonrası neler yapılması gerektiği, yetkili ve sözleşme imzalanmış firmaya nasıl ulaşılacağı gibi detaylar da yangın sonrasını ilgilendiren detaylardır.

CO2 Yangın Tüpü Kullanma Talimatı

Tüm söndürme araçlarında olduğu gibi karbondioksitli söndürme tüplerinin de CO2 yangın tüpü kullanma talimatı, ürünlerimizle birlikte teslim edilmektedir. Asıl olarak daha faydalı olacak şey; görev başında pratik eğitim olsa da, her ihtimale karşılık kullanma talimatının bulundurulması da önemlidir ve yasal bir zorunluluktur.

CO2 yangın tüpü kullanma talimatında, tüpteki tüm birimlerin tanıtımları, görevleri ve işlevleri anlatılmaktadır. Tüpün nasıl aktif hale getirileceği, insan sağlığının korunması için nasıl kullanılması gerektiği, hangi tip yangınlarda kullanılabileceği gibi bilgiler CO2 yangın tüpü kullanma talimatında yer alan unsurlardır.

CO2 Yangın Söndürme Tüpü

Otomatik olarak kullanılabilen CO2 yangın söndürme tüpü, binalarda, resmi kurumlarda, motorlu araçlarda ve ticari kuruluşlarda sıkça gördüğümüz tüplerdir. Kırmızı renkli ve farklı kilolarda çeşitleri olan bu tüplerin düzenli kontrolleri ve dolumları yapıldığı sürece uzun yıllar kullanılabildiği görülmektedir.

Emniyet valfı sayesinde basınç kaybetmeden özelliğini koruyan karbondioksit yangın söndürme tüpü, manuel kullanımlarda da oldukça etkilidir. Kullanıldığı alanda birebir solunmadığı sürece zararı olmaz. Trafolar, jeneratörler, sanayi fırınları, arşivler, güç aktarımı odaları, kablo yolları, boya kabinleri, elektrik panoları, sanayi laboratuarları ve bilişim birimleri gibi ortamlarda bulundurulmakta ve etkili olmaktadır.